مدیر پروژه

ahmad-mashayekhi

مشاور مدیرعامل

ali-rasekh-683x1024

مدیر پروژه

sample-personel-1

مدیر پروژه

شمس

مدیر پروژه

Mrm1396-11

مدیر پروژه

SKMBT_C45218103112040

مدیر پروژه

عکس

جانشین مدیر پروژه

عکس-مهندس-صدری

مدیر تامین تجهیزات کارگاه‌ها

مدیر امور مالی و انبارها

سرپرست امور قراردادها

سرپرست فنی و مهندسی - مدیر پروژه

سرپرست کارگاه

سرپرست کارگاه

سرپرست کارگاه

سرپرست امور اداری

سرپرست HSE

مدیر تأمین تجهیزات

سرپرست دفتر خدمات و پشتیبانی

کارشناس کنترل پروژه

کارشناس فنی و اجرایی

مشاور حقوقی

کارشناس امور مناقصات

کارشناس امور قراردادها

کارشناس امور قراردادها

کارشناس فناوری اطلاعات

سرپرست سیستم‌ها و روش‌ها

کارشناس فنی تاسیسات

کارشناس ارشد فنی و مهندسی

کارشناس ارشد فنی و مهندسی

کارشناس ارشد فنی و مهندسی

کارشناس مالی

کارشناس مالی

سرپرست حسابداری

کارشناس مالی

کارشناس منابع انسانی

کارشناس ارشد منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی

مسئول دفتر

مسئول دفتر